img1

Ålderssynthet

Ålderssynthet är ett synfel som uppstår p.g.a att ögats biologiska lins stelnar och synskärpan på nära håll blir sämre t.ex. vid läsning. De flesta människor börjar märka av detta vid 40-45 års ålder.

Förundersökning för ålderssynthet
Vid förundersökningen görs noggranna mätningar av ögats längd och hornhinnans krökning, för att fastställa vilken styrka den nya linsen ska ha. Kontroll av synfelet och ögonens allmänna hälsa utförs också.