img1

Astigmatism

Har du ett synfel som populärt kallas "brytningsfel" eller astigmatism som det heter på fackspråk, så bryts ljuset i två plan i ögat, 90 grader emot varandra. Detta kommer sig av att ögats hornhinna och/eller lins inte är helt rund utan snarare oval. Astigmatism ger en suddig bild i sig men är ofta kombinerad med antingen närsynthet eller översynthet.

Vem kan laserbehandlas?
Du som är 20 år eller äldre kan genomgå en ögonlaserbehandling förutsatt att ditt synfel varit stabilt de senaste 1-2 åren. För laserbehandling av ditt synfel erbjuder Ögonlasern ASA (ytlig laserbehandling) och FS Lasik. Vi gör individuella bedömningar av varje patient och anpassar sedan behandlingen speciellt för dina ögon.