img1

Efterstarr

Behandling av efterstarr med YAG-laser

När man opereras för grå starr/RLE avlägsnas den grumliga linsen från ögat och ersätts av en konstgjord lins. Bakom linsen kvarlämnas en kapsel som stöd för den konstgjorda linsen.

Efterstarr är ganska vanligt och beror på att kapseln blir grumlig. Efterstarr behandlas lätt med en speciell laser, YAG-laser. Behandlingen görs vid ett vanligt läkarbesök och är helt smärtfri. Innan behandlingen ges en ögondroppe som vidgar pupillen, det är därför olämpligt att köra bil efter behandlingen.

Efter laserbehandlingen återställs oftast synen till samma nivå som när det var som bäst efter linsbytet.

På följande kliniker behandlar vi efterstarr

A6 Ögonklinik i Jönköping

Ögonlasern i Kungsbacka

Ögonlasern i Lund

Ögonlasern i Norrköping

Ögonlasern i Stockholm