img1

Grå starr

Behandla din grå starr

Grå starr (Katarakt), eller katarakt som är det medicinska namnet innebär att ögats egen lins har blivit grumlig. Grå starr är en naturlig åldersförändring som drabbar de allra flesta i någon utsträckning, vanligtvis drabbas personer över 60 år.

Den som drabbas av grå starr upplever ofta att synskärpan försämras och att synen upplevs som disig. Även ljuskänslighet och besvär med bländning är vanliga symptom.

Grå starr behandlas med en operation där ögats egen lins ersätts med en konstgjord lins som opereras in i ögat. Gråstarroperationen görs under lokalbedövning, är smärtfri och tar ungefär 10 minuter per öga. Du kan leva som vanligt efter operationen.

Fritt vårdval för gråstarroperation

Som patient kan du genom fritt vårdval välja själv på vilken ögonmottagning du vill behandla din gråstarr.

Läs mer om landstingsavtal

Medfinansiering vid operation av gråstarr, så kallad co-payment

Som patient i det fria vårvalet kan du vända dig till landstingen i Stockholm, Halland eller Jönköpings län med möjlighet att välja en uppgraderad lins som gör att du kan korrigera din astigmatism eller översynthet/närsynthet - och endast betala merkostnaden, dvs mellanskillnaden mellan en standardlins och en mer avancerad lins. Om du väljer en standardlins betalar du endast vanlig patientavgift, enligt landstingens taxa. Väljer du istället en specialanpassad lins gäller nedanstående priser beroende på hur avancerad lins du önskar. Detta kallas medfinansiering eller co-payment.

Läs mer om medfinansiering vid grå starr

På följande kliniker utför vi grå starroperationer (katarakt)

Ögonlasern i Göteborg

A6 Ögonklinik i Jönköping

Ögonlasern i Kungsbacka

Ögonlasern i Linköping

Ögonlasern i Lund

Ögonlasern i Norrköping

Ögonlasern i Stockholm