Poliklinisk operation av ögon

Polikliniska Operationer

Vill du veta mer?

Polikliniska operationer

Kontakta oss via knappen nedan och berätta mer om dina hudförändringar kring ögonen som du vill att vi undersöker.

Ett mindre ingrepp runt ögat

Operationen består av olika moment beroende på vilken kirurgi som är nödvändig. Ingreppet utförs under lokalbedövning och tar normalt 15–30 minuter. Du kan åka hem samma dag som operationen görs.

Vanliga operationer i och runt ögat

Patientens individuella förutsättningar och behov avgör vilken typ av poliklinisk operation i ögonområdet som passar bäst. Rådfråga alltid en ögonläkare eller ögonkirurg för att få en korrekt bedömning och relevant information. Här är några exempel på vanliga operationer i ögonområdet:

 

  • Tunga övre ögonlock

Tunga övre ögonlock beror vanligtvis på antingen slapp hud på ögonlocken, i pannan eller av slapphet i muskeln som lyfter övre locket (ptos). Det är också vanligt att ha en kombination av dessa problem. Vid förundersökning gör din ögonläkare bedömning av problemen och ger ett förslag på en lämplig åtgärd. Ingreppet är inriktat på det som orsakar problemet och antingen behöver hudöverskott minskas på ögonlocket, eller över ögonbrynet, alternativt behöver ögonlocksmuskeln stramas upp. 

  • Borttagning av ögonlocksförändringar

De här ingreppen görs ofta för att ta bort lesioner i ögonlock, som till exempel hudtumörer eller cystor. Proceduren involverar vanligtvis lokalbedövning och snitt för att avlägsna den problematiska vävnaden.

  • Korrigering av entropion eller ektropion

Entropion betyder inåtvänt ögonlock. Tillståndet uppstår oftast i det nedre ögonlocket och när ögonlocket vänder sig inåt skaver ögonfransarna mot ögat. Ektropion betyder utåtvänt ögonlock. Det här tillståndet uppstår också oftast i nedre ögonlocket för att det blir slappt och hänger ut.

Både entropion och ektropion kan orsaka obehag och påverka ögats funktion. Med hjälp av en poliklinisk operation i ögonområdet kan man korrigera dessa tillstånd genom att justera ögonlocksmuskulaturen och återställa ögonlockens normala position.

Tips för en lyckad återhämtning

Väl hemma finns det också några saker som du behöver tänka på för att lyckas med återhämtningen:

- Följ läkarens instruktioner

Läkaren kommer att ge dig specifika instruktioner för eftervård och återhämtning. Det kan handla om att använda ögondroppar, lägga kyla eller värme på det behandlade området, undvika vissa aktiviteter eller ha skyddande ögonförband. Följ dessa instruktioner noggrant för att underlätta läkning och minimera risken för komplikationer.

- Undvik att röra eller gnugga ögat

Under återhämtningen är det viktigt att undvika att röra eller gnugga ögat, även om det kan vara frestande. Håller du fingrarna borta från ögat är det enklare att undvika infektioner, och det främjar i sin tur läkningsprocessen.

- Planera för återhämtningstid

Ge dig själv tillräckligt med tid för återhämtning och vila efter operationen. Undvik ansträngande fysisk aktivitet och tunga lyft under den rekommenderade återhämtningsperioden. Om du upplever ovanliga symtom eller bekymmer under återhämtningen är det viktigt att du kontaktar din läkare.

- Uppföljningsbesök

Boka uppföljningsbesök med din läkare för att kontrollera läkningen och diskutera slutresultatet av operationen.

Ogonlasern LOW 0582 (1)

Vår process

Ögonlasern Icons Calendar

Boka undersökning

Använd vårt formulär på vår hemsida

Ögonlasern Icons Eye Check

Ögonkontroll

Undersökning av ditt synfel och din ögonhälsa

Ögonlasern Icons Operation

Behandling

Genomförandet av din ögonbehandling

Ögonlasern Icons Aftercare

Eftervård

Uppföljning och efterkontroll vid behov

Börja din friare livsstil nu

Boka en undersökning redan idag och ta första steget mot en friare livsstil, utan glasögon och linser.

Ogonlasern LOW 0681