Glaskroppsavlossning, glaskroppsgrumling och glaskroppsblödning

Glaskroppen är den genomskinliga geléartade vätska som fyller ut ögat invändigt, men har egentligen ingen större funktion i ett vuxet öga. Snarare orsakar den diverse problem när man åldras. Glaskroppen omges av en tunn transparent hinna som ligger an mot näthinnan.

Ogonlasern Low 0483 (1)

Glaskroppsavlossning

Glaskroppsavlossning är vanligast hos personer över 50 år. Det beror på att ögats naturliga åldrande gör att glaskroppen börjar skrumpna samtidigt som fästet mot näthinnan blir svagare. Detta kan leda till att glaskroppen lossnar från näthinnan.

Glaskroppsavlossning kommer ofta plötsligt och gör inte ont. Personen upplever då rörliga svarta fläckar för ena ögat, som ser ut som flugor eller maskar. Ofta kommer samtidigt en lätt dimsyn och ljusblixtar för det drabbade ögat. Besvären brukar minska efter hand, men det kan ta tid.

Glaskroppsavlossning är inte farligt i sig självt men kan leda till synstörande glaskroppsgrumlingar och även i enstaka fall till näthinneavlossning om det dras upp ett litet hål i näthinnan. Viktigt att söka akut vid dessa symtom eftersom man omöjligt kan avgöra om det gått hål på näthinnan utan att ha blivit ögonundersökt. Man kan punktsvetsa hålet med laser relativt enkelt om man kommer i tid.

Oftast görs ingen åtgärd vid okomplicerad glaskroppsavlossning, men om man fortsätter att störas av de rörliga grumlingarna i synfältet kan man göra en Vitreolys- eller Vitrektomi-behandling.

Glaskroppsgrumlingar (Floaters)

Glaskroppen är den genomskinliga geléartade vätska som fyller ut ögat invändigt, men har egentligen ingen större funktion i ett vuxet öga. Glaskroppsgrumlingar är små naturliga fragment som flyter omkring i ögats glaskropp. Dessa kastar skuggor på näthinnan. Du uppfattar dem som rörliga prickar och streck i ditt synfält. En normalvariant av dessa floaters kallas Mouches volantes (”flugseende”) vilket många kan se redan i tonåren.

Glaskroppsgrumlingar kan även uppstå vid en glaskroppsavlossning och är vanligast hos personer över 50 år. Glaskroppsavlossning är inte farligt i sig självt men kan leda till glaskroppsgrumlingar. Det beror på att ögats naturliga åldrande gör att glaskroppen börjar skrumpna samtidigt som fästet mot näthinnan blir svagare. Detta kan leda till att glaskroppen lossnar från näthinnan. Glaskroppsgrumlingar kan tas bort med Vitreolys-laser vid enstaka centralt liggande glaskroppsgrumlingar och med Vitrektomi när de är slöjiga och utspridda.

Se olika exempel på grumlingar

  • Bindvävssträngar
  • Diffusa
  • Weiss ring

Bilder – glaskroppsgrumlingar

Image 11

Bindvävssträngar

Vanligast hos unga. Spindeltrådsliknande grumlingar uppfattas som prickar och/eller något strängliknande, vilket är ett resultat av hopklumpning av kollagenfibrer i glaskroppen. Beroende på grumlingarnas storlek och läge, kan de vara behandlingsbara med Vitreolys.

Öga Diffusa

Diffusa

Orsakas av det naturliga åldrandet. Denna typ av floaters kan ibland behandlas med Vitreolys. Ofta krävs det dock mer övergripande behandling för att erhålla tillfredsställande resultat.

Öga Weiss Ring

Weiss ring

Den ringformade Weiss ring-grumlingen som ses efter glaskroppsavlossning, är en ganska stor bindvävsring som vanligtvis ligger långt ifrån den egna linsen och näthinnan. Därmed kan den behandlas på ett säkert och effektivt sätt med Vitreolys.

Glaskroppsblödningar

Glaskroppen fyller ut stora delar av ögat likt rå äggvita mellan ögats lins och näthinnan. Glaskroppen är delvis fäst vid omgivande strukturer, bland annat näthinnan. Sträckningar och dragningar i glaskroppen kan orsaka blödning i näthinnan och näthinneavlossning.

Blödning i näthinnan som rinner ut i glaskroppsgelén och mer eller mindre orsakar tillfällig synförlust, beror oftast på ett hål (ruptur) i näthinnan som slitit av ett litet blodkärl. Ibland på grund av en oönskad blodkärlsnybildning på näthinnan efter en blodpropp, eller på grund av diabetes mellitus.

Symptomen är en ganska snabb utveckling av dimsyn med måttlig till uttalad synnedsättning. En blödning kan initial uppfattas som en uppdykande trädgren i synfältet som sedan löser upp sig i takt med att dimsyn tilltar.

Lindrigare glaskroppsblödningar kan spontant klarna inom några veckor. Om det inte klarnar på en månad kan man återfå synförmågan med Vitrektomi.

Relaterade ögonbehandlingar

Ogonlasern LOW 0582 (1)

Vitrektomi - glaskroppsgrumlingar

Vi behandlar alla tillstånd i ögats bakre segment, som exempelvis glaskroppsgrumlingar, näthinnesjukdomar och gula fläcken.

Shutterstock 475181446

Vitreolys

Något störande i synfältet? Vitreolys behandlar glaskroppsgrumlingar utan kirurgi med unik YAG-laserapparat som förångar de rörliga grumlingarna i synfältet.

Börja din friare livsstil nu

Boka en undersökning redan idag och ta första steget mot en friare livsstil, utan glasögon och linser.

Ogonlasern LOW 0681