Efterstarr

Efterstarr är vanligt förekommande hos patienter som genomgått gråstarrsoperation eller linsbytesoperation. Med efterstarr menas att det har bildats en grumlig hinna/beläggning bakom den inopererade plastlinsen i ögat som gör att synen försämras.

Patient Undersökning

I vissa fall kan även en hinna bildas på den främre ytan av plastlinsen. Tillståndet är inte farligt på något sätt och är oftast relativt enkelt att behandla. Efterstarr behandlas med en speciell laser, YAG-laser.

Symtom på efterstarr kan ibland komma några veckor efter grå starr-behandlingen, det kan även dröja upp till flera år innan det uppkommer besvär. Symtomen är som vid grå starr, gradvis försämring av synen, du ser suddigare och konturer blir svagare.

Laserbehandling mot efterstarr

Behandlingen utförs med en lasermetod (så kallad YAG-laser) där den ”smutsiga hinnan” poleras bort och smulas sönder.

Vanligen får man pupillvidgande droppar före behandlingen, men behandling kan också utföras om man har naturligt stor pupill.

Behandlingen gör inte ont, är inte svår på något sätt och tar vanligen bara någon eller några minuter att utföra. Efteråt kan synen kännas suddig i några timmar vilket vanligen beror på effekten av de pupillvidgande dropparna. När effekten av dropparna klingar av blir synen bättre.

En vanlig upplevelse efteråt är att man ser flotterande smulor och flagor i det behandlade ögats synfält. Detta utgörs av rester från den söndersmulade efterstarren och oftast försvinner detta fenomen inom några dagar.

Om synen i efterförloppet ändå inte känns bättre utan kanske förändras och försämras så bör du ta kontakt med din behandlande ögonläkare. I övrigt kan du leva precis som vanligt efter en efterstarr-behandling.

Funderar du på att skaffa nya glasögon bör du vänta åtminstone två veckor innan du går till optiker för utprovning av dessa.

Börja din friare livsstil nu

Boka en undersökning redan idag och ta första steget mot en friare livsstil, utan glasögon och linser.

Ogonlasern LOW 0681