Glaukom – grön starr

Glaukom, eller grön starr som sjukdomen också kallas, är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som ger likartade skador på ögats synnerv och som påverkar ögats synfält. Synfältet är det synområde som vårt mänskliga öga kan varsebli från centrala synfältet till periferin.

Ogonlasern LOW 0481

Glaukom är en vanlig orsak till bestående synnedsättning där synfältet krymper. Cirka 5 % av alla över 70 år utvecklar glaukom. Glaukom kan leda till blindhet i sin allvarligaste form.

Varför får man glaukom?

Man vet inte med säkerhet vad glaukom beror på men förhöjt ögontryck har visat sig vara den viktigaste riskfaktorn för att utveckla sjukdomen. Andra riskfaktorer utöver högt ögontryck är hög ålder och förekomst av glaukom i släkten.

Sjukdomen kan uppkomma även vid normalt eller lågt ögontryck. Ett högt ögontryck innebär inte nödvändigtvis att man har glaukom. Ett normalt ögontryck ligger hos de flesta personer mellan 10–22 millimeter kvicksilver (mmHg).

Olika former av glaukom

  • Öppenvinkelglaukom
  • Trångvinkelglaukom
  • Normaltrycksglaukom

Behandling

För att undvika ytterligare skador på synnerven sätter man i första hand in behandling med trycksänkande ögondroppar. I vissa fall kan det behövas laserbehandling eller operation för att sänka ögontrycket.

Laserbehandling

Syftet med behandlingen är enbart att sänka ögontrycket. Behandlingen gör inte synen annorlunda — varken bättre eller sämre.

Behandlingen utförs för att hålla ögontrycket lågt och på så sätt förebygga och skona ögat från framtida skador, alternativt sakta ned en redan pågående sjukdomsprocess. Behandlingen är helt smärtfri och tar bara några minuter att utföra.

Ögats främre del är utfylld av en vätska som kallas kammarvatten. Vätskan bildas inuti ögat kontinuerligt och sipprar sedan ut genom ett system av små avloppskanaler och tillbaka ut i blodbanan igen. Laserbehandlingen syftar till öppna upp det naturliga avloppet så att vätskan lättare kan lämna ögat. På så sätt minskas ögontrycket. Inget av vätskan kommer ut på utsidan. Det blir varken mer eller mindre tårar av behandlingen.

Laserbehandlingen brukar leda till för de flesta patienter en mätbar trycksänkning inom en månad efter utförd behandling. Om behandlingseffekt uteblir eller om behandlingseffekten bedöms vara otillräcklig kan laserbehandlingen upprepas utan problem.

Efter en behandling är det normalt att ögat är lite rött på själva ögonvitan. Det kan också uppstå viss tryckömhet på ögongloben (att man känner viss ömhet när man till exempel torkar ansiktet med handduk). Irritationen och eventuell ömhet är en naturlig följd av behandlingen och försvinner som regel på några dagar utan att man behöver göra något.

Man kan leva precis som vanligt, göra alla vanliga vardagssysslor, läsa och se på TV. Undvik dock bilkörning åtta timmar efter behandling. Behandlingen har inga kända långtidskomplikationer.

 

Börja din friare livsstil nu

Boka en undersökning redan idag och ta första steget mot en friare livsstil, utan glasögon och linser.

Ogonlasern LOW 0681