Gula fläcken - maculadegeneration

Gula fläcken (makula) är det centrala området på näthinnan där tapparna, en sorts synceller, ligger tätt. Här har människan sitt detalj- och kontrastseende. Gula fläcken kan drabbas av ett flertal olika sjukdomar. De vanligaste förändringarna kallas makuladegeneration och ger en gradvis förlust av det centrala seendet.

Ogonlasern Low 0483 (1)

Merparten är åldersrelaterad. Bortforslingen av näthinnans slaggprodukter är försämrad hos äldre personer vilket påverkar den gula fläcken. Sjukdomstillståndet kallas även AMD (Age Related Macular Degeneration). Åldersrelaterad makuladegeneration är, efter gråstarr, den klart största orsaken till synnedsättning hos personer över 70 år. I enstaka fall uppkommer det redan från 50-årsåldern.

Olika former av maculadegeneration

  • Torr AMD är den vanligaste formen av makuladegeneration. Det börjar med små områden med förlust av synceller i gula fläcken, vilket leder till milda defekter i det centrala seendet. Sjukdomen fortskrider oftast långsamt men kan ändå leda till svår synnedsättning. Vanligtvis är båda ögonen mer eller mindre drabbade. För denna form finns det i dagsläget ingen medicinsk behandling men forskning pågår. Vid en torr typ som kallas Drusenmakulopati kan bra kost eller kosttillskott med vissa antioxidant- och vitaminkombinationer vara gynnsamt, om man misstänker att det normala kostintaget är otillräckligt. Vi informerar de patienter som anses kunna ha nytta av att ta godkända antioxidant-tabletter (enligt AREDS 2 studien).

  • Våt AMD uppstår när defekta blodkärl bildas under näthinnan. Dessa blodkärl blöder och läcker vätska, vilket orsakar svullnad och leder till betydande synförlust och bildförvrängning. Symptomen uppträder plötsligt och om det inte behandlas i tid bildas ett ärr inunder gula fläcken och det centrala synfältet inklusive detaljseendet riskerar att förloras. Det finns flera behandlingar mot våt makuladegeneration som kan förhindra ärrbildning och bevara eller förbättra synen. På marknaden finns det likartade preparat som hindrar kärlnybildning genom att injiceras i ögats glaskroppsrum upprepade gånger, exempelvis Beovu, Eylea och Lucentis.

Relaterade ögonbehandlingar

Injektioner

Intravitreala injektioner

Injektioner i ögat kan bromsa sjukdomsförlopp i gula fläcken. Avsikten är att minska svullnad i gula fläcken och rädda synceller från att skadas permanent.

Börja din friare livsstil nu

Boka en undersökning redan idag och ta första steget mot en friare livsstil, utan glasögon och linser.

Ogonlasern LOW 0681