Näthinneavlossning

Näthinnan är det tunna skiktet av ljuskänsliga celler som täcker insidan av ögats bakre del – en nödvändighet för att uppfatta ljus och överföra synintryck till hjärnan. Näthinneavlossning är ett allvarligt medicinsk tillstånd där näthinnan lossnar från det underliggande vävnadslagret i ögat vilket kan leda till förlust av synen eller blindhet i det drabbade ögat, om det inte behandlas i tid.

Symtom vid näthinneavlossning varierar men kan inkludera ljusblixtar, flugor (små svarta fläckar som rör sig i synfältet), sämre synskärpa eller reducerat synfält samt en gardin-liknande skugga som rör sig över synfältet.

Ogonlasern Low 0483 (1)

Hur behandlar man näthinneavlossning?

Behandling för näthinneavlossning innebär vanligtvis kirurgi för att återfästa näthinnan. Ju tidigare behandlingen ges, desto större är chansen att bevara synen. Därför är det viktigt att söka omedelbar medicinsk hjälp om du upplever några av symtomen på näthinneavlossning. En ögonläkare kan diagnostisera näthinneavlossning med hjälp av en ögonundersökning med vidgning av pupillen och i vissa fall en ultraljudsundersökning.

 

En näthinneavlossning är alltid ett akutfall!

En näthinneavlossning kan komma plötsligt. Det kan ta en till flera dagar från det att näthinnan börjar lossna tills dess den har lossnat helt. Ibland tar det längre tid. Näthinneavlossning är en medicinsk nödsituation som kan orsaka allvarliga synproblem och till och med permanent synförlust om den inte behandlas snabbt.

 

Näthinneavlossning symtom

Symptomen på näthinneavlossning kan variera från person till person, men några vanliga tecken och symtom inkluderar plötsliga synförändringar, inklusive fläckar, blixtar eller gnistor av ljus eller sekundsnabba ljusbågar åt sidan. Mörka flytande fläckar som rör sig runt i synfältet. Sämre synskärpa i det drabbade ögat eller en känsla av att en gardin eller skugga täcker en del av synfältet. Vanligt är även en ökning av antalet "flygande myggor" eller floaters, små prickar eller trådar som rör sig runt i synfältet.

Om du upplever någon av dessa symtom, speciellt plötsliga synförändringar, är det viktigt att du söker medicinsk hjälp omedelbart. En tidig diagnos och behandling kan hjälpa till att förhindra permanent synförlust.

 

Näthinneavlossning prognos

Prognosen för en näthinneavlossning beror på flera faktorer, inklusive hur snabbt den diagnostiseras och behandlas, vilken del av näthinnan som är drabbad och den allmänna hälsan hos dig som patient. Generellt sett är prognosen bättre ju snabbare en näthinneavlossning diagnostiseras och behandlas. Näthinneavlossning gör inte ont. Den brukar starta inom ett mindre område och ökar sedan i utbredning inom ett par dagar till ibland några veckor.

 

Näthinneavlossning behandling

Behandlingen för en näthinneavlossning kan innefatta kirurgiska ingrepp, laserbehandling eller en kombination av båda. Målet med behandlingen är att fästa näthinnan på plats och förhindra att det drabbade ögat förlorar synförmågan. Den traditionella metoden görs med ett silikonband runt ögats utsida och en liten fryspenna utifrån som löder ihop hålet på näthinnan. Den mer moderna metoden utförs med glaskroppskirurgi (Vitrektomi) där man opererar inifrån ögat via små rör genom ögonväggen. Man fäster näthinnan på plats med supertunna instrument, gas och laser. Ibland även silikonolja vid komplicerade fall.

Efter behandlingen kan synen gradvis återvända, men det kan ta veckor eller månader. Hos vissa patienter kan synen dock inte återhämta sig helt, och det kan finnas vissa permanenta synskador. Det är viktigt att notera att näthinneavlossning kan återkomma även efter behandling, därför är det viktigt att följa upp med en ögonläkare och ta hand om din ögonhälsa för att minimera risken för att det ska hända igen.

Vid näthinneavlossning får näthinnan för lite näring och syre vilket kan leda till förlust av syn eller att du blir blind i det drabbade ögat om det inte behandlas i tid. Kontakta alltid en ögonläkare om du upplever symtom för näthinneavlossning, det ökar dina chanser för en bättre prognos för din näthinneavlossning.

 

Tänk på att du kan minska risken för näthinneavlossning genom att inte tveka att besöka en ögonläkare om du upplever beskrivna symtom som i början nästan är desamma som vid glaskroppsavlossning.

Ögonlasern 2023 Björn FINAL

Björn Steén

Legitimerad läkare och ögonspecialist

Vanliga frågor om näthinneavlossning

Vad är orsaken till näthinneavlossning?
Näthinneavlossning uppstår när näthinnan, som är den tunna och ljuskänsliga vävnaden som täcker insidan av ögats bakre delar, separeras från ögonväggen. Detta kan bero på flera faktorer, exempelvis: Åldersrelaterade förändringar: Eftersom vi åldras börjar glaskroppen skrumpna vanligtvis från 50–60 årsåldern. Glaskroppsavlossning kan ske och riva upp ett hål på näthinnan som i sin tur lossnar från ögonväggen. Kraftigare närsynthet: Personer med kraftigare närsynthet löper större risk att utveckla näthinneavlossning. Skador: Skador på ögat eller huvudet kan orsaka näthinneavlossning. Ögonsjukdomar: Vissa ögonsjukdomar, såsom retinoschis och uveit kan öka risken för näthinneavlossning. Tidigare ögonkirurgi: Personer som har genomgått tidigare ögonkirurgi, såsom gråstarroperation eller laserbehandling av näthinnan, kan ha ökad risk för näthinneavlossning. Genetiska faktorer: Vissa genetiska faktorer kan öka risken för näthinneavlossning. Näthinneavlossning kan inträffa hos personer i alla åldrar och utan någon uppenbar anledning. Om du upplever några symtom på näthinneavlossning, är det viktigt att söka medicinsk hjälp omedelbart.
Vad är symptomen för näthinneavlossning?
Hur märker man näthinneavlossning? Symptomen på näthinneavlossning kan variera från person till person, men några vanliga tecken och symtom inkluderar: Plötsliga synförändringar, inklusive fläckar, blixtar eller gnistor av ljus. Mörka flytande fläckar som rör sig runt i synfältet. Minskad synskärpa i det drabbade ögat. En känsla av en gardin eller skugga som täcker en del av synfältet. En ökning av antalet "flygande myggor" eller floaters, det vill säga små prickar eller trådar som rör sig runt i synfältet. Om du upplever någon av dessa symtom, speciellt plötsliga synförändringar, är det viktigt att du söker medicinsk hjälp omedelbart. En tidig diagnos och behandling kan hjälpa till att förhindra permanent synförlust.
Hur behandlas näthinneavlossning?
Behandlingen för näthinneavlossning beror på graden av avlossning och vilken del av näthinnan som är drabbad. Generellt sett behandlas näthinneavlossning med kirurgi eller laserbehandling. Målet med behandlingen är att sätta näthinnan på plats och förhindra att den lossnar igen. Den traditionella metoden görs med ett silikonband runt ögats utsida och en liten fryspenna utifrån som löder ihop hålet på näthinnan. Detta görs oftast vid okomplicerade fall och vanligtvis hos patienter som har sin naturliga lins kvar. Den mer moderna metoden utförs med glaskroppskirurgi (Vitrektomi) där man opererar inifrån ögat via ögonväggen. Man fäster näthinnan med supertunna instrument och laser. Därefter fylls ögat med gas, och ibland silikonolja vid komplicerade fall. Behandling av näthinneavlossning är tidskritiskt och bör påbörjas så snart som möjligt. Om du upplever några symtom på näthinneavlossning, sök medicinsk hjälp omedelbart.
Hur kan man förebygga näthinneavlossning?
Det finns ingen säker metod för att helt förebygga näthinneavlossning, men det finns vissa förebyggande åtgärder som kan minska risken för att det inträffar. Här är några rekommendationer: Hantera ögonsjukdomar: Vissa sjukdomar som diabetes retinopati kan öka risken för näthinneavlossning. Det är därför viktigt att hantera dessa sjukdomar genom att följa din läkares råd och ta dina mediciner. Undvik ögonskador: Skador på ögonen kan öka risken för näthinneavlossning, därför är det viktigt att undvika ögonskador. Bär gärna skyddsglasögon under vissa aktiviteter som till exempel innebandy, squash, handboll och andra sporter. Regelbundna ögonkontroller: Genom att regelbundet besöka en ögonläkare kan eventuella problem upptäckas tidigt och behandlas innan de leder till näthinneavlossning.

Relaterade ögonbehandlingar

Ogonlasern LOW 0582 (1)

Vitrektomi - glaskroppsgrumlingar

Vi behandlar alla tillstånd i ögats bakre segment, som exempelvis glaskroppsgrumlingar, näthinnesjukdomar och gula fläcken.

Börja din friare livsstil nu

Boka en undersökning redan idag och ta första steget mot en friare livsstil, utan glasögon och linser.

Ogonlasern LOW 0681