Proliferativ diabetesretinopati

Proliferativ diabetesretinopati är en avancerad form av diabetesrelaterad ögonkomplikation som kan påverka personer med långvarig och dåligt kontrollerad diabetes, särskilt de med typ 1 och typ 2 diabetes. Det är en allvarlig sjukdom som drabbar näthinnan, den ljuskänsliga vävnaden som täcker insidan av ögat.

Dabts

Hos personer med diabetes kan höga blodsockernivåer över tid skada de små blodkärlen i näthinnan, vilket kan leda till olika former av diabetesretinopati, inklusive proliferativ diabetesretinopati. Den här formen av retinopati är kännetecknad av följande egenskaper:

 

  • Nybildning av blodkärl (neovaskularisering): I ett försök att kompensera för syrebristen p.g.a. de skadade blodkärlen, försöker kroppen att bilda nya små blodkärl i näthinnan. Dessa nya blodkärl är emellertid ofta sköra och oregelbundna i formen.

 

  • Risk för blödningar: De nybildade blodkärlen är benägna att blöda, vilket kan leda till blödningar i ögat och synförlust.

 

  • Ärrbildning: Som ett resultat av blödningar och ärrbildning kan ärrvävnad bildas på näthinnan. Ärrvävnad kan dra näthinnan från sin normala position och orsaka näthinneavlossning.

 

Behandling av proliferativ diabetesretinopati är nödvändig för att förhindra förlust av syn och andra allvarliga komplikationer. Vanliga behandlingsalternativ kan inkludera laserbehandling (fotokoagulation) för att förstöra onormala blodkärl och minska risken för blödningar, intravitreala injektioner av anti-VEGF-läkemedel (vaskulär endothelial growth factor) för att stoppa tillväxten av nya blodkärl, och ibland kirurgi för att reparera näthinnan om det har skett en avlossning.

Regelbundna ögonundersökningar för personer med diabetes är viktiga för att upptäcka och behandla diabetesretinopati i ett tidigt skede när det är lättare att hantera och förhindra allvarlig synförlust. Det är också viktigt för personer med diabetes att kontrollera sina blodsockernivåer noggrant och följa sina läkares rekommendationer för att minska risken för ögonskador och andra diabetiska komplikationer.

Vanliga frågor om proliferativ diabetesretinaopati

Vad är proliferativ diabetesretinopati?
Proliferativ diabetesretinopati är en allvarlig och avancerad form av diabetesrelaterad ögonsjukdom som påverkar näthinnan (retina) i ögat. Det är en komplikation av diabetes, vanligtvis av typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes, som utvecklas när höga blodsockernivåer skadar de små blodkärlen i näthinnan över tid. Denna skada kan leda till olika stadier av retinopati och proliferativ diabetesretinopati är den mest allvarliga fasen.
Hur behandlas proliferativ diabetesretinopati?
Behandlingen av proliferativ diabetesretinopati inkluderar ofta laserbehandling, även känd som panretinal fotokoagulation. Laserbehandling används för att bränna bort de onormala blodkärlen och förhindra deras tillväxt. Ibland kan även injektioner av anti-VEGF-läkemedel användas för att bromsa tillväxten av onormala blodkärl.

Relaterade ögonbehandlingar

Ogonlasern LOW 0582 (1)

Vitrektomi - glaskroppsgrumlingar

Vi behandlar alla tillstånd i ögats bakre segment, som exempelvis glaskroppsgrumlingar, näthinnesjukdomar och gula fläcken.

Börja din friare livsstil nu

Boka en undersökning redan idag och ta första steget mot en friare livsstil, utan glasögon och linser.

Ogonlasern LOW 0681