Proliferativ diabetesretinopati

Dabts

Okontrollerad tillväxt av blodkärl i ögats näthinna. Proliferativ diabetesretinopati orsakas av syrebrist i näthinnan vilket leder till blödningar och ärrbildning, vilket skadar näthinnan och därmed synen.

Risken för proliferativ diabetesretinopati ökar ju längre man haft diabetes, men framför allt om man har dålig kontroll på sin diabetes. Man riskerar synnedsättning när allvarligare förändringar i ögonbotten sker, såsom blödningar, bindvävsärr och begynnande näthinneavlossning.

Proliferativ diabetesretinopati behandlas med Vitrektomi kombinerat med ytterligare tekniska hjälpmedel.

Relaterade ögonbehandlingar

Ogonlasern LOW 0582 (1)

Vitrektomi - glaskroppsgrumlingar

Vi behandlar alla tillstånd i ögats bakre segment, som exempelvis glaskroppsgrumlingar, näthinnesjukdomar och gula fläcken.

Börja din friare livsstil nu

Boka en undersökning redan idag och ta första steget mot en friare livsstil, utan glasögon och linser.

Ogonlasern LOW 0681