Vad innebär grå starr?

Grå starr, eller katarakt som är det medicinska namnet, innebär att ögats egen lins har blivit grumlig. Grå starr är en naturlig åldersförändring som drabbar de allra flesta i någon utsträckning, vanligtvis drabbas personer över 60 år. Den som drabbas av grå starr upplever ofta att synskärpan försämras gradvis och att synen upplevs som disig. Även ljuskänslighet och besvär med bländning är vanliga symptom.

Shutterstock 632890571

Grå starr är vanligt förekommande

Grå starr är den vanligaste orsaken till synförlust hos äldre vuxna. Symptom på grå starr kan vara suddighet, ljuskänslighet, dubbelseende, förlorad synkänslighet för färger och svårigheter att se i mörker. Dessa symptom kan komma smygande och förvärras gradvis över tid.

Att förhindra grå starr är nästintill omöjligt eftersom det är en åldersrelaterad sjukdom, men det finns några förebyggande åtgärder du kan vidta för att minska risken att få grå starr. Håll ditt blodtryck under kontroll och försök att undvika såväl rökning som UV-strålning samtidigt som du bibehåller en hälsosam kost och livsstil.

Behandlingen för grå starr är en operation som kallas kataraktoperation eller gråstarroperation. Under operationen, tar kirurgen bort din egen försämrade lins i ögat och ersätter den med en konstgjord lins. Operationen är enkel och utförs under lokalbedövning.

Det är viktigt att förstå att grå starr är en progressiv sjukdom, där en tidig upptäckt av grå starr är betydande för att säkerställa att behandlingen kan genomföras så snart som möjligt. Synförsämringen vid grå starr beror på att linsen i ögat blir grumlig och ogenomskinlig vilket medför att din synskärpa gradvis försämras. Bländningsbesvär, försämrat mörkerseende och förändrad färguppfattning är vanliga obehag. Regelbundna ögonundersökningar är därför viktiga för att upptäcka förändringar i synen och för att identifiera grå starr i ett tidigt skede.

Ögonlasern arbetar på uppdrag av Region Stockholm, vilket betyder att du via det fria vårdvalet själv kan välja var du vill bli behandlad för din grå starr och betalar då endast patientavgift enligt regionens taxa. Ditt högkostnadskort gäller om du kommer inom vårdval.

Misstänker du grå starr hos dig själv eller hos någon du känner bör du kontakta oss på Ögonlasern via formulär online eller per telefon.

 

Ogonlasern LOW 0582

Vanliga frågor om grå starr

Hur behandlas grå starr?
Operation är den enda behandlingsmetoden för grå starr. Vid operation ersätts den grumliga linsen med en konstgjord lins. Gråstarrsoperation är det vanligaste kirurgiska ingreppet som görs i Sverige.
Vilka är riskerna för att få grå starr?
Riskfaktorer för grå starr är först och främst ålder. Dessutom inkluderas rökning, högt blodtryck, diabetes, exponering för UV-strålning och huruvida grå starr förekommer i släkten.
Kan grå starr försvinna?
Grå starr kan inte försvinna av sig självt. Den enda fungerande behandlingsmetoden för att behandla grå starr är en operation där ögats egen grumliga lins ersätts med en konstgjord lins.
Vad är grå starr?
Grå starr är en oåterkallelig försämring av linsen i ögat. Linsen i ögat ansvarar för att fokusera ljuset på näthinnan, därför är det en viktig del av synprocessen. När linsen blir grumlig eller opak kan det leda till en suddig syn och slutligen förlust av synförmågan. Grå starr utvecklas vanligtvis gradvis med tiden och är vanligare hos äldre personer. Det kan också vara en följd av andra sjukdomar som diabetes eller högt blodtryck eller av exponering för UV-strålning.
Symptom på grå starr kan vara
Suddig syn Svårighet att avgöra färger Känslighet för ljus Försämrad synförmåga nattetid Svårigheter att läsa i svag belysning Besvärligt att köra bil i dåligt ljus Det finns ingen medicinsk behandling för grå starr. Den enda behandlingsmetoden är genom kirurgi. Det kirurgiska ingreppet kallas kataraktoperation eller gråstarroperation och innebär att den skadade linsen tas bort och ersätts med en konstgjord lins. Ögonläkaren avgör om en kataraktoperation är lämplig i varje enskilt fall och ger råd om hur du ska förbereda dig inför operationen.
Kan man få grå starr igen efter att man opererat sig?
Efterstarr kan förekomma hos patienter som genomgått en gråstarrs- eller linsbytesoperation. Efterstarr innebär att det har bildats en grumlig hinna/beläggning bakom den inopererade konstgjorda linsen i ögat som gör att synen försämras. Tillståndet är inte farligt på något sätt och är oftast relativt enkelt att behandla. Efterstarr behandlas med en speciell laser, YAG-laser.

Relaterade ögonbehandlingar

Shutterstock 1327937324

Gråstarroperation

Upplever du att synen blivit grumlig? Grå starr behandlas med en operation där ögats egen lins ersätts med en konstgjord lins.

Börja din friare livsstil nu

Boka en undersökning redan idag och ta första steget mot en friare livsstil, utan glasögon och linser.

Ogonlasern LOW 0681