Blodpropp i ögat, ventrombos

Blodpropp i ögat kan drabba vem som helst, vanligtvis personer över 50 år och är efter diabetes den näst vanligaste sjukdomen som påverkar näthinnans blodkärl.

Ogonlasern Low 0483 (1)

En blodpropp i näthinnan innebär att blodcirkulationen helt eller delvis avstannar. Det leder till att syresättningen av näthinnan försämras. Syrebristen gör att blodkärlens väggar börjar läcka vätska och blodkroppar, vilket medför en svullnad i gula fläcken (makula) och allvarlig synnedsättning som följd. Ofta uppkommer den utan påvisbar orsak, dock bör bland annat högt blodtryck och högt ögontryck (glaukom) uteslutas.

Fram tills för några år sedan fanns ingen bra behandling, men med upprepade injektioner i ögats glaskroppsrum (intravitreala injektioner) kan i många fall utomordentlig synförbättring erhållas med samma läkemedel som våt AMD behandlas med. Vi utför även behandling med Ozurdex, ett litet kortisonstift som injiceras i glaskroppen med längre duration (3–6 månader). Man behandlar själva ödemet (svullnaden) i näthinnan, som är orsaken till synnedsättningen. En så kallad OCT-undersökning avgör hur svullet det är och om man kan avvakta med ytterligare injektioner.

Relaterade ögonbehandlingar

Injektioner

Intravitreala injektioner

Injektioner i ögat kan bromsa sjukdomsförlopp i gula fläcken. Avsikten är att minska svullnad i gula fläcken och rädda synceller från att skadas permanent.

Börja din friare livsstil nu

Boka en undersökning redan idag och ta första steget mot en friare livsstil, utan glasögon och linser.

Ogonlasern LOW 0681