Synfel

Det finns olika typer av synfel. Vissa synfel debuterar i tidig ålder och andra kommer senare i livet. Majoriteten av människor har någon form av synfel. De allra vanligaste synfelen är närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet. Och av dem är närsynthet det allra vanligaste synfelet. Här kan du läsa mer om de olika typerna, symtom och vilka behandlingsmetoder som kan korrigera ditt synfel.

Ogonlasern LOW 0488

Orsaker till Synfel - Varför får man synfel?

Orsakerna till synfel varierar beroende på typ av synfel och individen. De bakomliggande orsakerna till synfel är varierande och skiljer sig från individ till individ. Generella faktorer kan inkludera genetik, åldrande, sjukdomar, skador på ögat, livsstilsfaktorer och förändringar i ögats anatomi. T.ex. är närsynthet ofta relaterad till ögats längd eller hornhinnans form, medan presbyopi orsakas av åldersrelaterade förändringar i linsens elasticitet. Miljöfaktorer som mycket nära visuellt arbete eller skärmanvändning kan också bidra till utvecklingen av vissa synfel. Det är viktigt att förstå att tidig upptäckt och behandling kan vara avgörande för att förhindra långsiktig skada.

Olika typer av synfel

 • Närsynthet
 • Översynthet
 • Astigmatism
 • Åldersynthet

Synfel som korrigeras med laser eller byte av lins

Det finns flera typer av operationer som tillämpas vid brytningsfel. Tre metoder är dominerande. Den vanligaste är laserbehandling av hornhinnan. Är du däremot kraftigt närsynt eller översynt kan du istället få en extra lins inopererad i ögat, vilket kallas för ICL. Om du har synfel och är över 45 år kan du göra en operation där linsen i ögat byts ut, operationen kallas RLE (Refractive Lens Exchange) och går till på liknande sätt som vid operation för grå starr.

Ogonlasern LOW 0651

Närsynthet (Myopi)

Närsynthet är ett vanligt synfel där objekt på nära håll ses tydligt, men de som är längre bort blir suddiga. Detta beror på att ögats form gör att ljuset bryts felaktigt, vilket gör att bilder fokuseras framför näthinnan istället för direkt på den. Är du närsynt (eller myop som det kallas på fackspråk) beror det på att dina ögon är för långa i förhållande till den optiska brytkraften. Ljusstrålarna möts då i en punkt framför din näthinna istället för på den. Det gör att du ser suddigt på avstånd, men bra på nära håll. Närsynthet utvecklas ofta under barnaåren eller i tonåren. Sedan ökar den normalt långsamt under några år för att stabiliseras i 18-20 årsåldern. 

Orsaker:

 • Ögats längd: Ett längre än normalt öga gör att bilden fokuseras för tidigt.
 • Hornhinnans kurvatur: För mycket krökning kan också orsaka närsynthet.
 • Ärftlighet: Risken att utveckla myopi ökar om en eller båda föräldrarna är närsy

Vem kan behandlas för närsynthet?

Du som är 20 år eller äldre kan genomgå en ögonlaserbehandling eller en ICL operation förutsatt att ditt synfel varit stabilt de senaste 1-2 åren. För laserbehandling av ditt synfel erbjuder Ögonlasern LASEK (ytlig laserbehandling). Du som är 40 år och äldre är RLE den lämpilgaste behandligen. Vi gör individuella bedömningar av varje patient och anpassar sedan behandlingen speciellt för dina ögon.

Närsynthet

Översynthet (Hyperopi)

Översynthet, eller långsynthet, är när man har svårt att se objekt på nära håll, medan föremål på avstånd ses tydligt. Detta beror på att ögat inte bryter ljusstrålarna tillräckligt, vilket resulterar i att bilden fokuseras bakom näthinnan. Är du översynt (eller hyperop på fackspråk) är dina ögon för korta i förhållande till den optiska brytkraften. Ett annat vanligt uttryck för samma sak är att man är långsynt. Ljusstrålarna samlas till en punkt bakom näthinnan i ett översynt öga vilket gör att du ser suddigt. En ung person som är översynt kan få andra symptom såsom överansträngda ögon, huvudvärk och ibland suddig syn framför allt på nära håll. 

Orsaker:

 • Ögats längd: Ett kortare än normalt öga.
 • Hornhinnans kurvatur: Otillräcklig krökning av hornhinnan.
 • Ålder: Äldre individer kan utveckla översynthet som en del av det naturliga åldrandet.

Vem kan behandlas för översynthet?

Du som är 20 år eller äldre kan genomgå en laserbehandling alternativt en ICL operation, förutsatt att ditt synfel varit stabilt de senaste 1-2 åren. Du som är 40 år och äldre är RLE den lämpilgaste behandligen. Vi gör individuella bedömningar av varje patient och anpassar sedan behandlingen speciellt för dina ögon.

Översynthet

Astigmatism

Astigmatism innebär att ögat har en oregelbunden form, oftast på grund av en ojämnt krökt hornhinna. Detta leder till att ljuset bryts på flera punkter i ögat, vilket skapar suddig eller förvrängd syn på alla avstånd. Har du ett synfel som populärt kallas "brytningsfel" eller astigmatism som det heter på fackspråk, så bryts ljuset i två plan i ögat. Detta kommer sig av att ögats hornhinna och/eller lins inte är helt rund utan snarare oval. Astigmatism ger en suddig bild i sig men är ofta kombinerad med antingen närsynthet eller översynthet. 

Orsaker:

 • Hornhinnans form: En ojämn eller "oval" hornhinna jämfört med en normalt "rund" form.
 • Linsens form: Astigmatism kan även orsakas av ojämnheter i ögats lins.

Vem kan behandlas för astigmatism?

Du som är 20 år eller äldre kan genomgå en ögonlaserbehandling eller en ICL operation förutsatt att ditt synfel varit stabilt de senaste 1-2 åren. För laserbehandling av ditt synfel erbjuder Ögonlasern LASEK (ytlig laserbehandling). Du som är 40 år och äldre är RLE den lämpilgaste behandligen. Vi gör individuella bedömningar av varje patient och anpassar sedan behandlingen speciellt för dina ögon.

Astigmatism

Ålderssynthet (Presbyopi)

Ålderssynthet är ett tillstånd som drabbar nästan alla över 40-årsåldern. Det är en naturlig del av åldrandet och innebär att ögat förlorar sin förmåga att enkelt växla fokus från avlägsna till närliggande objekt på grund av att linsen blir mindre flexibel.

Orsaker:

 • Åldrande: Minskad elasticitet i ögats lins med åldern är den primära orsaken till presbyopi.

Vem kan behandlas vid ålderssynthet?

Ålderssynthet (presbyopi) är ett synfel som uppstår när ögats biologiska lins stelnar och synskärpan på nära håll blir sämre, det blir svårare att fokusera på detaljer som vid läsning. De flesta människor börjar märka av detta vid 45-50 års ålder. 

Ålderssynthet kan idag rättas till så att du slipper läsglasögon. RLE (linsbyte) är en trygg och välbeprövad behandling. Metoden är identisk med en gråstarroperation, och är en av de mest utförda behandlingarna i världen. Behandlingen utförs under lokalbedövning och tar ungefär 10 minuter per öga.

Symptom på Synfel

Symptom kan variera beroende på vilket synfel man har, men vanliga tecken inkluderar:

 • Suddig eller dimmig syn
 • Svårigheter att fokusera på text eller objekt
 • Behov av att kisa för att se klart
 • Svårigheter med nattseende
 • Yrsel
 • Frekvent skelning eller kisande för att se tydligare.
 • Ögontrötthet, särskilt efter aktiviteter som kräver intensiv ögonansträngning som datorarbete.
 • Huvudvärk, som ofta kan vara relaterade till ögonstamning.
 • Svårigheter med att växla fokus mellan objekt på olika avstånd.
 • Överkänslighet mot ljus eller svårigheter med att anpassa sig till snabba ljusförändringar.
 • Dubbelseende, vilket kan vara ett tecken på många ögonhälsoproblem, inklusive astigmatism och andra korrektionsfel.

Om du upplever något av dessa symptom, är det viktigt att boka en tid hos en optiker eller ögonläkare för en fullständig synundersökning.

När ska man söka hjälp?

Om du upplever något av ovanstående symptom är det viktigt att inte ignorera dem. Ett besök hos optikern eller ögonläkaren kan hjälpa till att fastställa om det finns ett underliggande synfel som behöver åtgärdas. Regelbundna ögonundersökningar rekommenderas även om inga symptom är uppenbara, eftersom många synfel kan utvecklas gradvis och obemärkt.

Genom att hålla koll på dessa symptom och agera snabbt kan man skydda sin syn och förbättra sin livskvalitet avsevärt. Oavsett om det är genom korrektion med glasögon eller kontaktlinser, kirurgiska ingrepp eller andra behandlingsmetoder, finns det många effektiva sätt att hantera synfel på.

 

Specifika Symptom för Olika Synfel

Närsynthet (Myopi):

 • Svårighet att se tydligt på långa avstånd, som att läsa vägskyltar när du kör.
 • Känslan av att behöva blinka eller gnugga ögonen frekvent för att "klara" synen.

Översynthet (Hyperopi):

 • En ansträngning att se tydligt på nära håll, vilket kan leda till att man undviker aktiviteter som läsning eller handarbete.
 • Ögontrötthet och huvudvärk efter en ansträngning för att se på nära håll.

Astigmatism:

 • Förvrängd eller suddig syn på alla avstånd.
 • Extra svårigheter att se klart i svagt ljus eller under natten.

Presbyopi:

 • Behovet av att hålla läsmaterial längre bort för att se texten klart.
 • Symptomen liknar översynthet men inträffar vanligen efter 40 års ålder.

Grå starr (Katarakt):

 • Gradvis minskande synskärpa, ofta upplevd som att man tittar genom en smutsig lins.
 • Färger kan verka bleka eller gulnade, och man kan uppleva halos runt ljuskällor.

Grön starr (Glaukom):

 • Ofta inga tidiga symptom, men i de senare skedena kan det innebära förlust av perifer syn eller "tunnelvision".
 • I sällsynta fall av akut glaukom kan man uppleva plötslig ögonsmärta, rodnad och dimsyn.

Förebyggande och Ögonhälsa

Att ta hand om dina ögon kan hjälpa till att förebygga synfel eller förhindra att befintliga problem förvärras. Följande tips kan bidra till en bättre ögonhälsa:

 • Regelbundna ögonundersökningar
 • Skydda ögonen mot UV-strålning med solglasögon
 • Minska skärmtid och ta regelbundna pauser för att vila ögonen
 • Säkerställ en näringsrik kost som innehåller vitaminer och mineraler som är bra för ögonen
 • Använd adekvat belysning när du läser eller utför uppgifter som

Huvudvärk vid synfel

Synfel kan vara en orsak till huvudvärk. När det finns ett okorrigerat eller felaktigt korrigerat synfel, måste ögonen anstränga sig extra för att fokusera, vilket kan leda till ögontrötthet och i förlängningen huvudvärk. 

Här är några sätt på vilka synfel kan orsaka huvudvärk:

Ansträngning vid Fokusering: Närsynthet, översynthet, och astigmatism kan alla kräva att ögonen arbetar hårdare för att fokusera, speciellt under aktiviteter som läsning eller datorarbete. Denna konstanta ansträngning kan leda till huvudvärk.

Skelningsrelaterade Problem: Personer med obalanser i ögonmusklerna, vilket kan leda till skelning (strabismus), kan uppleva huvudvärk på grund av den extra ansträngningen att hålla ögonen riktade korrekt.

Presbyopi: Detta är en åldersrelaterad synförändring som gör det svårt att se på nära håll. Personer med presbyopi kan uppleva huvudvärk efter nära synarbete som läsning eller handarbete.

Anpassning till nya Glasögon: Ibland kan anpassningen till nya glasögon, särskilt om det är en betydande förändring i styrka eller typ (som progressiva linser), orsaka tillfällig huvudvärk.

Spänningar i Ögonmusklerna: Långvarig skärmanvändning eller annat intensivt närarbete kan leda till spänningar i ögonmusklerna, vilket också kan resultera i huvudvärk.

Om du upplever huvudvärk och misstänker att det kan vara relaterat till dina ögon eller ditt synfel, är det viktigt att boka en tid hos en optiker eller ögonläkare. En fullständig synundersökning kan hjälpa till att identifiera eventuella synproblem som kan bidra till huvudvärk och ge vägledning om korrekt synkorrigering eller andra behandlingsalternativ.

 

Synfel kan orsaka yrsel

Synfel kan ibland orsaka yrsel. Detta beror på att synen spelar en viktig roll i hur kroppen uppfattar och balanserar sin position i rummet. Om det finns ett problem med synen, såsom ett okorrigerat synfel eller en obalans mellan ögonen, kan det störa den normala balansuppfattningen och leda till symtom som yrsel eller obalans.

 

Trötthet synfel

Synfel kan bidra till känslor av trötthet. När ögonen anstränger sig för att kompensera för synfel, kan detta leda till ögontrötthet, vilket i sin tur kan orsaka en övergripande känsla av trötthet. Om du upplever trötthet och misstänker att det kan ha samband med dina ögon eller ett eventuellt synfel, är det viktigt att konsultera en optiker eller ögonläkare.

 

Synfel hos barn

Det kan vara svårt att känna igen symptom på synfel hos barn, men några tecken kan inkludera:

 • Frekvent skelning, kisande eller blinkande.
 • Att hålla böcker eller andra objekt ovanligt nära ansiktet.
 • Problem med att läsa eller minskat intresse för att läsa.
 • Svårigheter med koordination under lek eller sport.
 • Klagomål över ospecifik ögontrötthet eller huvudvärk.
 • Att undvika aktiviteter som kräver god syn på avstånd.
 • Känslighet för ljus eller vattniga ögon.
 • Att täcka över ett öga med handen eller luta huvudet i en ovanlig vinkel för att se bättre.

Vikten av Tidig Intervention

Barns ögon utvecklas fram till omkring 7-8 års ålder, och tidig behandling av synfel är viktig för att förhindra långsiktiga synproblem. Regelbundna synundersökningar rekommenderas, speciellt om det finns en familjehistoria av synfel eller om barnet visar tecken på synproblem. Genom att säkerställa att synfel korrigeras i tid kan barn få en bättre chans att utveckla och upprätthålla god syn genom hela livet.

Vanliga frågor om synfel

Hur stort synfel för glasögon?
Det finns ingen universell gräns för när man bör börja använda glasögon, då behovet beror på individens specifika synproblem och hur det påverkar deras vardag. Vissa människor kan känna avsevärd förbättring av sin livskvalitet även med ett litet synfel, medan andra kanske inte upplever några större svårigheter förrän synfelet blir mer uttalat. Oftast är det bäst att följa rekommendationerna från en optiker eller ögonläkare efter en synundersökning.
Vilka synfel kan opereras?
Flera synfel kan korrigeras med kirurgi, däribland: Närsynthet (myopi) Översynthet (hyperopi) Astigmatism Ålderssynthet (presbyopi) LASIK, PRK, och LASEK är exempel på refraktiva kirurgier som används för att forma om hornhinnan och korrigera synfel. Det är viktigt att genomgå en noggrann utvärdering för att bestämma om man är en bra kandidat för sådana ingrepp. En linnbytesoperation (RLE) är en kirurgisk ögonoperation som kan behandla synfelen närsynthet, översynthet, astigmatism samt ålderssynthet.
Hur många har synfel?
Det är svårt att ge en exakt siffra, eftersom det varierar över hela världen och över olika åldersgrupper. Men synfel är mycket vanliga; det uppskattas att över hälften av världens befolkning har någon form av synfel, med varierande grad av svårighetsgrad. Åldersrelaterade synförändringar som presbyopi är nästan universella bland äldre vuxna.
Blir man trött av synfel?
Ja, synfel kan leda till ögontrötthet. Om ögonen måste anstränga sig för att se klart, kan det leda till symtom som huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. Dessa symtom är särskilt vanliga efter långa perioder av läsning, skärmanvändning eller annat närarbete.
Vad finns det för olika synfel?
De vanligaste synfelen inkluderar: Närsynthet (myopi) Översynthet (hyperopi) Astigmatism Ålderssynthet (presbyopi) Andra synrelaterade problem kan inkludera skelning, amblyopi och olika ögonsjukdomar som glaukom och grå starr.
Varför får man synfel?
Orsakerna till synfel varierar beroende på typ av synfel och individen. Generella faktorer kan inkludera genetik, åldrande, sjukdomar, skador på ögat och förändringar i ögats anatomi. T.ex. är närsynthet ofta relaterad till ögats längd eller hornhinnans form, medan presbyopi orsakas av åldersrelaterade förändringar i linsens elasticitet. Miljöfaktorer som mycket nära visuellt arbete eller skärmanvändning kan också bidra till utvecklingen av vissa synfel.

Relaterade ögonbehandlingar

Istock 939034648 Lasertjej

LASEK ögonlaserbehandling

Vill du inte hindras av ditt synfel längre? Vid LASEK korrigeras synfelet med laser och du får en ny livsstil utan glasögon och linser.

Shutterstock 1847899837

RLE – linsbyte vid ålderssynthet

Vill du få en liknande syn som när du var yngre? RLE erbjuder en förbättrad livsstil genom att ögats lins ersätts av en ny plastlins.

Shutterstock 220911772

ICL linsimplantat

Är du mellan 20–45 år och närsynt, översynt eller har brytningsfel? Då kan en inopererad ICL-lins ersätta dina glasögon och linser.

Går mitt synfel att behandla?

Alla de synrelaterade problem som klassas som synfel går att behandla. De är närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet. Även de flesta ögonsjukdomar om ögonbesvär går att behandla.

Även om de alla synfel går att behandla, innebär det inte att alla ögon går att behandla. Orsakerna varför vissa inte går att behandla varierar. Det kan ha att göra med bland annat graviditet, amning, synfelets stabilitet, ögonsjukdomar med mera. 

Vi gör utförliga ögonkontroller och undersöker ditt synfel och din ögonhälsa. Vi är extremt noga med din säkerhet så finns det något som talar emot en behandling så avråder vi dig.

Vid en första undersökningen träffar du en av våra legitimerade optiker som går igenom din hälsa och ögonstatus. En noggrann undersökning genomförs där vi tar reda på allt vi kan om dina ögon och ditt synfel.

Synfel

Börja din friare livsstil nu

Boka en undersökning redan idag och ta första steget mot en friare livsstil, utan glasögon och linser.

Ogonlasern LOW 0681