25.3.2024 | Mats Örndahl

Information om gråstarroperation och linsval

Allmän information om gråstarr, gråstarroperation samt linsval vid en gråstarroperation. Läs om vad man bör tänka på före, under och efter operationen, samt vilka linser som passar dig bäst.

Gråstarr Gråstarroperation Synkorrigering
Grå Starr

Vad innebär gråstarr?
Gråstarr (katarakt) innebär att linsen i ögat blir grumlig och ogenomskinlig. Detta medför att synskärpan försämras gradvis. Bländningsbesvär, sämre mörkerseende och förändrad färguppfattning förekommer ofta.

Hur behandlas gråstarr?
Operation är den enda behandlingsmetoden och utförs när gråstarren ger en besvärande synnedsättning. Vid operation ersätts den grumliga linsen med en plastlins. Gråstarrsoperation är det vanligaste kirurgiska ingreppet som görs i Sverige.

Förundersökning
Det är viktigt att inte bära kontaktlinser före undersökningen - 5 dagar för mjuka linser och en månad för hårda linser. Detta på grund av att linserna ändrar formen på hornhinnan och påverkar undersökningen.
Vid förundersökningen utförs noggranna mätningar av ögats längd och hornhinnans krökning för att fastställa styrkan på linsen som ska opereras in. Kontroll av synfelet och ögonens allmänna hälsa utförs också.
Vid detta besök bokas även operationstider och du får information kring operationen och hur synen kan förväntas bli efteråt.
En enstyrkelins kan korrigera närsynthet och/eller översynthet, kan dock inte korrigera astigmatism (brytningsfel) eller ålderssynthet.


Speciallins vid gråstrassoperation
Vid en gråstarrsoperation finns möjlighet att välja en lins som ger god syn på både långt och nära håll utan glasögon eller som ger ett reducerat glasögonbehov. Regionen ersätter en enstyrkelins och du betalar mellanskillnaden upp till en speciallins.

Se nedan för mer information om premiumlins och betalningsalternativ.
Är du intresserad av speciallinser vänligen kontakta oss så vi har möjlighet att boka in dig på ett längre besök då fler mätningar utförs.

 

Information om speciallins

1. Monofokal lins med utökat skärpedjup.

Denna lins har ett utökat skärpedjup där du ser bra på avstånd in till ca 80 cm (tex instrumentbrädan på bilen, tallriken när du äter etc) Behov av läsglasögon för närarbete samt läsning kommer kvarstå.

2. Monofokal torisk som korrigerar astigmatism (brytningsfel)

Om det visar sig vid förundersökningen att det kommer finnas kvar ett brytningsfel som ger oskärpa utan glasögon, kan man välja att kompensera detta genom att sätta in en torisk lins i ögat. Denna lins ger bra syn på ett avstånd, det vill säga antingen på långt håll alternativt på nära håll.

3. Multifokal som korrigerar både ålderssynthet och astigmatism

Med en multifokal lins klarar du dig utan glasögon i de allra flesta situationer. Linsen ger ett bra avståndsseende och läsavståndet blir ca 40cm. De flesta kan se bra på långt håll, mellanavstånd och läsavstånd utan glasögon. Ofta upplever man behov för mer ljus när man läser då kontrastseendet på nära håll är något lägre än det var tidigare med läsglasögon.

Skulle du ha andra ögonsjukdomar än gråstarr är dessa linser i regel inte något vi rekommenderar.

Transportstyrelsen godkänner inte multifokala linser vid flygcertifikat.

 


Före operationen

Använd inte kontaktlinser dagen före operationen. Du får inte använda smink, stark parfym, vara sjuk eller köra bil på operationsdagen. Det är viktigt att ansiktet är rentvättat och helt osminkad. Duscha och tvätta håret på operationsdagen eller dagen före operationen. Använd bekväma kläder. Ät frukost och lunch som vanligt. Om du tar blodförtunnande mediciner behöver du inte göra uppehåll med detta. Inför operationen kan du få lugnande läkemedel om du känner oro eller är rädd.

Operationen

Ingreppet tar ca 10-15 minuter, räkna med att du är på kliniken i ca 1,5 timme totalt.

Operationen utförs i lokalbedövning. Genom ett litet snitt i kanten av hornhinnan finfördelas den grumliga linsen med hjälp av ultraljud och avlägsnas. Därefter ersätts den med en ny plastlins. Efteråt sitter du ner en stund och vilar för att sedan åka hem. Det är inte lämpligt att köra bil efter operationen.

Efter operationen

Ett visst obehag kan kännas när lokalbedövningen släpper. Det går bra att ta Alvedon eller liknade tabletter. Övergående stor pupill, sveda, skav, tårflöde, dimsyn, lätt flimmer, diffus skugga från sidan och ljuskänslighet kan förekomma de första dagarna. Besvären avklingar gradvis. Den konstgjorda linsen kan i början ge upphov till kortvariga ljusfenomen såsom reflexer eller ljusstrålar, vilket är helt normalt.
Om ögat börjar värka eller synen blir kraftigt försämrad tar du direkt kontakt med oss.

Beroende på yrke så kan det vara aktuellt att ta ledigt några dagar efter operationen. Du kan i övrigt leva normalt och oftast kommer synförbättring under de första dagarna men kan också i sällsynta fall dröja några veckor. Ögonen läker olika så det är inte ovanligt att ett öga ser bättre än det andra under de första dagarna.

Efter operation får man göra ett besök hos optiker för att prova ut nya glasögon, vilket kan ske tidigast 6 veckor efter operationen.


Att undvika två veckor efter behandlingen:

Ögonmakeup

Bassängbad, träning, gnugga ögat och orena miljöer
Kontaktsport, vattensport och dykning

Ögondroppar efter operationen

I samband med operationen får du skriftlig information om ögondroppar som du skall använda efter operationen.
Ögondropparna minskar risken för inflammation och svullnad som kan uppstå efter operationen. För bästa effekt vänta 5 minuter mellan de olika dropparna och tänk på att ha god handhygien innan droppning.

Återbesök

Återbesök sker 1-6 veckor efter operationen.

 

Kompletterande behandling

I enstaka fall kan en kompletterande behandling behövas. Enligt statistik är det ca 5 % som får genomgå denna behandling. Denna utförs tidigast 6 månader efter din operation och ingår i priset inom 2 år (24 månader).

Risker, komplikationer och förändringar i ögat
Risken för allvarliga komplikationer efter en gråstarroperation är mycket liten. Den allvarligaste komplikationen är en infektion vilket inträffar vid 1 på 6000 operationer.
Förändringar på näthinnan som påverkar synen kan ibland vara svåra eller omöjliga att upptäcka före operationen på grund av gråstarren. Vid efterkontrollen kan förekomst av förändringar orsakade av andra ögonsjukdomar (glaukom, diabetes, åldersförändringar på gula fläcken) bedömas. En relativt vanlig förändring är påverkan på gula fläcken vilket kan ge en synförsämring av varierande grad. Dessa ögonförändringar kan ha stor betydelse för hur resultat blir efter operationen.
I sällsynta fall kan en svullnad på gula fläcken uppkomma några veckor efter avslutad droppbehandling. Då noterar man en försämrad syn på nytt efter att under en period sett relativt klart. Det är då viktigt att kontakta oss för en bedömning.
Multifokala linser kan ge viss ljusspridning runt ljuskällor i mörker. Dessa bieffekter avtar efter hand och brukar inte vara besvärande efter några månader

Efterstarr
Vid en gråstarrsoperation lämnas linskapseln kvar (en elastisk hinna som omsluter linsen) som ett stöd för den nya linsen. Nya grumlingar kan uppstå på den kvarvarande linskapseln vilket vanligtvis inträffar först efter några år, kan ibland uppstå tidigare.
Efterstarr åtgärdas med laserbehandling som utförs på ögonmottagningen.
Vid behandling av efterstarr gäller Region Stockholms patientavgift.

Shutterstock 1327937324 (Kopia)
Shutterstock 1327937324 Shutterstock 1327937324

Vår vision

 Ögonlasern ska tillhandahålla högsta möjliga vårdkvalitet med ett brett utbud inom ögonsjukvård och ögonkirurgi för att förbli en av de ledande klinikerna i Stockholm med omnejd. Vi ska verka inom flera segment såsom regionavtal, försäkringssjukvård och den privata ögonsjukvården.

Vi ska …

  • Vara en respekterad aktör som tillhandahåller kvalitativ vård och service tack vare erfarna läkare och övriga medarbetare
  • Vara en attraktiv arbetsplats med gott renommé hos befintliga medarbetare och potentiella rekryteringar
  • Verka för hållbar utveckling genom att ständigt förbättra vår verksamhet samt följa upp och revidera våra miljömål
Mats Nils Annemarie 1

Hos oss på Ögonlasern möter du ett väl inarbetat team av erfarna optiker, sköterskor och ögonläkare i Stockholm. Några av de mest erfarna experterna inom synfelskirurgi i Sverige arbetar här, vilket tryggar din ögonbehandling.

Ogonlasern LOW 0513

Börja din friare livsstil nu

Boka en undersökning redan idag och ta första steget mot en friare livsstil, utan glasögon och linser.

Ogonlasern LOW 0681