Ögonlaserns hållbarhetsarbete

Ogonlasern LOW 0508

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete består av ständig förbättring gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö genom att följa upp uppsatta mål inom verksamheten, analysera och arbeta med avvikelsehantering och förbättringsförslag.

  • Vår personal håller en hög utbildningsnivå och vi utbildar nya medarbetare i vårt hållbarhetsarbete samt löpande uppföljning vid arbetsplatsträffar.
  • Vi utvärderar vårt arbete genom enkätundersökningar till kunder, medarbetare och leverantörer för att försäkra oss om att vi bedriver en god vård.
  • Vi har höga standardkrav vid inköp av maskiner samt servar våra maskiner regelbundet ur ett livscykelperspektiv.
  • Vi källsorterar och utvärderar ständigt våra processer.
  • Vi uppfyller gällande lagstiftning och myndighetskrav genom kontinuerlig laguppföljning.
Gruppbild Optiker 1

Miljöcertifiering

Ögonlasern är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 sedan 2018 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 sedan 2021.

Ogonlasern LOW 0555

Vår miljöpolicy

  • Arbeta efter att ständigt reducera och förebygga miljöpåverkan i allmänhet och inom de för oss de högst betydande miljöaspekterna; avfallshantering samt inköp av varor och tjänster.
  • Utbilda och informera anställda i miljöfrågor och öka medvetenheten inom området hos både medarbetare, kunder, leverantörer och intressenter genom fortlöpande information om vårt arbete.
  • Verka för hållbar utveckling genom att ständigt förbättra verksamheten och följa upp och revidera våra miljömål.
  • Uppfylla gällande lagstiftning och myndighetskrav
Ogonlasern LOW 0515

Klarsynt glasögoninsamling

Vi samarbetar med organisationen Vision For All genom att samla in överblivna glasögon som sedan skickas till människor i andra länder som inte har möjlighet att betala för synundersökning eller skaffa glasögon.

Vision For All

Börja din friare livsstil nu

Boka en undersökning redan idag och ta första steget mot en friare livsstil, utan glasögon och linser.

Ogonlasern LOW 0681