Andreas Machattos

Dr. Andreas Machattos är subspecialiserad inom näthinnesjukdomar (medicinsk retina) och postoperativa kontroller efter näthinnekirurgi, med ett särskilt intresse för glaukomtillstånd. 

Ögonlasern 2023 Andreas FINAL

Vad är din medicinska specialitet?

Subspecialiserad inom näthinnesjukdomar (medicinsk retina) och postoperativ kontroller efter näthinnekirurgi, med ett särskilt intresse för glaukomtillstånd.

Vad är det mest intressanta inom ditt område, och hur ser du på utvecklingen framöver?

​Inom området medicinsk retina (näthinna) utreds och behandlas sjukdomar i ögats näthinna, t.ex åldersförändringar i gula fläcken (AMD), vaskulära sjukdomar, diabetesförändringar. Screening, kontroller, utredning och behandling med laser och kärltillväxtfaktorhämning (anti-VEGF-terapi)- intravitreala injektioner erbjuds.