Björn Steén

Björn Steén är legitimerad läkare och ögonspecialist. 

Ögonlasern 2023 Björn FINAL

Vad är din medicinska specialitet?

Glaskropps- och näthinnekirurgi. Vitreolys (Laserbehandling av lindrigare glaskroppsgrumlingar. Intravitreala injektioner av läkemedel i glaskroppen mot svullnad i Gula fläcken pga ventrombos, diabetes eller våt åldersförändring i Gula fläcken. Behandling av de flesta sjukdomar i Gula fläcken.

Vad är det mest intressanta inom ditt område, och hur ser du på utvecklingen framöver?

Utvecklingen av nya läkemedel mot ovan nämnda diagnoser.

Det bästa med Ögonlasern:

Vår breda kompetens och att vi faktiskt kan erbjuda behandling mot de flesta problem inom ögon på vår klinik, till skillnad från andra ögonkliniker. Som ett litet "S:t Eriks Ögonsjukhus".