Gunilla Bjärnhall

Gunilla Bjärnhall är legitimerad läkare och ögonspecialist. Till Gunillas medicinska specialiteter tillhör medicinsk retina, diabetes och uveiter.

Gunilla Bjärnhall Läkare

Vad är din medicinska specialitet?

Medicinsk retina, diabetes, uveiter

Vad är det mest intressanta inom ditt område, och hur ser du på utvecklingen framöver?

Många sjukdomar inom ovanstående fält är nu behandlingsbara och därmed kan synen bevaras eller förbättras. Forskning inom området retinala sjukdomar pågår kontinuerligt.

Det bästa med Ögonlasern:

Patientkontakten där diagnos och behandling kan ge patienten en bevarad eller förbättrad syn, lagarbetet med arbetskamrater som syftar till att hjälpa varje enskild patient