Lill-Inger Larsson

Vad är din medicinska specialitet?

Specialist i ögonsjukdomar

 

Vad är det mest intressanta inom ditt område, och hur ser du på utvecklingen framöver?

Sedan ett flertal år utgör glaukom (grönstarr) mitt huvudintresse inom ögonsjukdomar. Inom området glaukom pågår ständigt forskning för att bromsa/förhindra funktionell synnedsättning. Nya läkemedel samt ett flertal, mindre invasiva, kirurgiska ingrepp för att sänka ögontrycket har även utvecklats under senare år. Min ambition är att ständigt överföra nya forskningsrön till modern behandling av glaukom.