Mats Örndahl

Mats Örndahl är legitimerad läkare och ögonspecialist. Mats är sedan snart 30 år verksam som gråstarrkirurg.

Mats Örndahl Läkare Ägare

Vad är din medicinska specialitet?

Jag är sedan snart 30 år verksam som gråstarrkirurg, vilket sedan många år upptar närmast hela min arbetstid som ögonläkare.

Vad är det mest intressanta inom ditt område, och hur ser du på utvecklingen framöver?

Under de senaste 15-20 åren har speciallinser för samtidig korrektion av befintliga synfel utvecklats och blivit allt vanligare. Vi på Ögonlasern följer denna utveckling och erbjuder våra patienter sådana speciallinser där det kan vara lämpligt. Dessa individuella bedömningar och operationer utgör en stor del av min verksamhet.
Det händer mycket inom detta område internationellt och det är mycket intressant och spännande att både följa och vara delaktig i.

Det bästa med Ögonlasern:

Styrkan hos oss på Ögonlasern är att det finns en grupp ögonläkare, optiker och sjukvårdspersonal med stor erfarenhet och kompetens inom flera ögonmedicinska och kirurgiska subspecialiteter.
Ögonlasern kan därmed erbjuda våra patienter ett mycket brett urval av diagnostik och behandlingsmöjligheter.
Här finns också ett mycket gott samarbete mellan all personal och stor trevnad, vilket medför lite extra även för patienten.