Torra och rinnande ögon

Tårfilmen som håller ögat klart och inte retat innehåller både tårvätska, ett fettskikt och ett slemskikt. Med stigande ålder försämras funktionen hos de körtlar och celler som ska producera tårfilmen så att den förändras i sammansättning och mängd.

Torra Ögon

Liknande påverkan kan också komma efter hormonella omställningar och kraftig exposition av sol och vind. Vissa sjukdomar, såsom olika reumatiska sjukdomar, ögonlocks-eksem, bindvävs- eller slemhinnesjukdomar samt en del läkemedel, exempelvis mot depressioner, vattendrivande blodtrycksmediciner med mera kan också påverka detta.

Om man har nedsatt tårfilmsfunktion upplevs vanligen ögonen som torra och grusiga. Vissa känner sveda, klåda eller trötthetskänsla i ögonen. Ibland kan det även ge rinnande ögon på grund av försämrad tårfilmskvalitet där kroppen kompenserar med ökad mängd tårvätska.

Torra ögon går tyvärr inte att bota. Besvären varierar naturligt med tiden, ibland blir det bättre, ibland sämre. Man kan lindra besvären genom att använda tårsubstitut, smörjande ögondroppar eller salva. Om dessa är otillräckliga kan en ögonläkare göra en bedömning om man är lämplig för att behandlas med metoden IRPL – Intense Regulated Pulse Light.

Symtom vid torra ögon

  • Gruskänsla
  • Sveda
  • Skav
  • Trötthet i ögonen
  • Brännande känsla
  • Dimsyn
Ogonlasern LOW 0483

Relaterade ögonbehandlingar

Shutterstock 1575539137

IPL - för torra ögon och rinnande ögon

Upplevs dina ögon torra eller ömma? IPL-behandling stimulerar körtlarna som ansvarar för tårfilmens kvalitet och ett väl fungerande öga.

Börja din friare livsstil nu

Boka en undersökning redan idag och ta första steget mot en friare livsstil, utan glasögon och linser.

Ogonlasern LOW 0681