Laila Eriksson

Laila Eriksson är legitimerad läkare och ögonspecialist. Laila är specialiserad inom medicinsk retina med fokus på åldersförändringar i gula fläcken.

Ögonlasern 2023 Laila FINAL

Vad är din medicinska specialitet?

Medicinsk retina med fokus på åldersförändringar i gula fläcken. 

Vad är det mest intressanta inom ditt område, och hur ser du på utvecklingen framöver?

Det mest intressanta inom ögonvård är varierande patientgrupper, med både män och kvinnor i olika åldrar. 

Inom mitt område är det mest intressanta den ständiga utvecklingen av nya behandlingsmöjligheter. 

Det bästa med Ögonlasern:

Att man har patienten i fokus och är lyhörd inför olika synpunkter och önskemål. 

Vi har ett fint samarbete mellan olika personalkategorier som ger patienten en trygg och säker vård. 

Lokalen och utrustningen är välplanerade och utnyttjas på ett effektivt sätt.